BẢO HỘ LAO ĐỘNG NHẬP KHẨU KINGSAFE CHẤT LƯỢNG GÍA SĨ UY TÍN TOÀN QUỐC
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Vinaguard vì lợi ích của người lao động

Tin tức

Người lao động tại các công trình công nghiệp luôn chịu rủi ro sức khỏe nhiều hơn nhân viên văn phòng.
Ở các nước phát triển, sự an toàn của nhân viên và công nhân chủ yếu được thực hiện bởi các nhà lãnh đạo. Trong năm 1996, Viru Keemia Grupp AS bắt đầu phát triển một hệ thống quản lý đặc biệt để giúp giảm thiểu số lượng các vụ tai nạn tại nơi làm việc. Kết quả là, một hệ thống đã được được phát triển gọi là OHSAS (Occupational Health & Safety). Viru Keemia Grupp AS đặt tầm nhìn của mình về việc tạo ra các điều kiện lao động trong đó nhân viên có thể làm việc tốt và thăng tiến. Họ muốn cho môi trường làm việc của chọ an toàn và tốt cho sức khỏe.

Hệ thống được phát triển giúp các doanh nghiệp  khắc phục, loại bỏ và giảm thiểu rủi ro sản xuất, và nó cũng giúp họ sản xuất tốt hơn dựa trên an toàn lao động tại nơi làm việc. 
Tại VKG, hệ thống OHSAS lần đầu tiên được áp dụng tại các công ty con VKG dầu trong năm 2006, và sau đó nó đã được thông qua bởi các công ty con khác. Hiện nay, các hệ thống quản lý an toàn lao động đã trở thành một phần không thể thiếu trong sản xuất của chúng họ

 

 

BẢO HỘ LAO ĐỘNG NHẬP KHẨU KINGSAFE CHẤT LƯỢNG GÍA SĨ UY TÍN TOÀN QUỐC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG NHẬP KHẨU KINGSAFE CHẤT LƯỢNG GÍA SĨ UY TÍN TOÀN QUỐC

BẢO HỘ LAO ĐỘNG NHẬP KHẨU KINGSAFE CHẤT LƯỢNG GÍA SĨ UY TÍN TOÀN QUỐC