mặt nạ phòng độc
Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Hoạt động của mặt nạ phòng độc

Tin tức

Mặt nạ phòng độc hóa học sử dụng kết hợp một hộp lọc ( pin lọc) để loại bỏ các chất khí, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), và hơi khác từ không khí bằng cách hấp phụ, hấp thụ. Một pin lọc của mặt nạ hô hấp điển hình là một hộp bằng kim loại hoặc nhựa  có chứa 25-40 gram của phần tử hấp phụ như than hoạt tính hoặc nhựa nhất định. Tuổi thọ của pin lọc hóa chất khác nhau dựa trên những thông số khác, theo trọng lượng carbon và trọng lượng phân tử của hơi và các thông số truyền, nồng độ của hơi nước có trong không khí, độ ẩm tương đối của không khí, và nhịp thở của người sử dụng  mặt nạ phòng độc . Khi hộp lọc trở nên bão hòa hoặc hạt tích lũy trong nó bắt đầu  hạn chế lưu lượng không khí, chúng ta phải được thay đổi pin lọc mới.

mặt nạ phòng độc

Nếu nồng độ các khí độc hại là ngay lập tức nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe mà luật pháp quy định  việc sử dụng bất kỳ mặt nạ lọc không khí nào cũng phải được kiểm tra gắt gao .
Mục đích của mặt nạ phòng độc là để  không khí bị ô nhiễm  hoặc nhiều loại chất gây ô nhiễm, loại bỏ một số lượng đủ của những chất gây ô nhiễm và sau đó cung cấp không khí cho người dùng. Sử dụng pin lọc khác nhau cho các môi trường làm việc khác nhau.  Lượng không khí đến người dùng thông qua một hoặc nhiều bộ lọc cho người sử dụng để thở. 
Các loại pin lọc phải được kết hợp để các chất gây ô nhiễm  được loại bỏ. Một số mặt nạ được thiết kế để loại bỏ các hạt vật chất tốt như bụi tạo ra trong quá trình chế biến gỗ ... Khi sử dụng kết hợp với các bộ lọc  thích hợp để loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi cho  người sử dụng có trong nhiều loại sơn phun. 

Một số sản phẩm mặt nạ toàn phần tiêu biểu

Mặt nạ phòng độc 3M 6800

Mặt nạ phòng độc M9300-STRAP-GALAXY

Mặt nạ phòng độc North 5400

 

 

mặt nạ phòng độc

mặt nạ phòng độc

mặt nạ phòng độc