Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Pin lọc 3M công dụng và chức năng

Tin tức

Ngoài mặt nạ phòng độc thì pin lọc cũng không kém phần quan trọng , mà pin lọc đóng vai trò quan trọng hơn gấp nhiều lần , Pin lọc là sản phẩm liên quan trực tiếp và đảm bảo an toàn một cách tối đa

Những mặt nạ 3M dùng với pin lọc như :

mặt nạ bảo hộ 3m 6800

mặt nạ phòng độc 3m 7501/7502,

mặt nạ 3m 6200/6100,

mặt nạ 3m 3200/3100

Công dụng các tấm lọc 3M

3M 6001 

Hộp lọc 6001 3M (MR) cung cấp bảo vệ chống lại hơi hữu cơ như : một số rượu  (trừ methanol), một số xeton , một số dung môi  (trừ methylene chloride, tetrafluoroethylene, PROPANAL ), vv

3M 6002 

Hộp lọc 6002 3M (MR) cung cấp bảo vệ chống lại các khí axit nhất định như clo, hydro clorua và lưu huỳnh hoặc clo hoặc hydrogen sulfide , dioxide

3M 6003 

Hộp lọc 6003 3M (MR) cung cấp bảo vệ chống lại hơi hữu cơ và các khí axit như clo, hydro clorua và lưu huỳnh hoặc hydrogen sulfide (chỉ rò rỉ) hoặc hydro florua dioxide

3M 6004 

Hộp mực 6004 3M (MR) cung cấp bảo vệ chống lại amoniac và methylamine. Nó hỗ trợ mặt nạ nửa mặt và nguyên mặt của Series 6000 3M (MR) và 3M Series 7000 (MR).

3M 6005 


Hộp lọc 6005 3M (MR) cung cấp bảo vệ chống lại formaldehyde và hơi hữu cơ như clo, hydro clorua, clo dioxide, sulfur dioxide, amoniac và methylamine, formaldehyde hoặc hydro florua.

3M 6006

Hộp mực 6006 3M (MR) cung cấp bảo vệ Multigas và hơi hữu cơ như clo, hydro clorua, clo dioxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, amoniac và methylamine, formaldehyde hoặc hydro florua.

3M 6009

Hộp mực 6009 3M (MR) cung cấp bảo vệ đường hô hấp với hơi thủy ngân hoặc khí clo. NIOSH đã được phê duyệt. Nó cũng có một chỉ thị thời gian cuộc sống, mà phải ở trong một dễ dàng nhìn thấy khi sử dụng.

Tấm  lọc 3M 5N11 

Tấm lọc 5N11 3M (MR) cung cấp bảo vệ đường hô hấp có hiệu quả và hợp vệ sinh đối với bụi và các chất lỏng không có dầu. Đề nghị  sử dụng cho các ứng dụng như mài, chà nhám, mài và chế biến quặng và các vật liệu khác.

Hộp lọc 501 để giữ tấm lọc 3M 5N11

Hộp lọc 501 3M (MR) được sử dụng để giữ tấm lọc 5N11 và bộ lọc 5P71 3M (MR) trong mặt nạ 5000 3M (MR) và hộp mực 3M 6000 Series (MR)

Tấm lọc 3M 2071 P95

Tấm lọc 2071 3M (MR) có thể được sử dụng với mặt nạ series 6000, 7000 hoặc 7500 và cung cấp bảo vệ chống bụi và sương có hoặc không có dầu. Được đề nghị để sử dụng cho các ứng dụng như máy nghiền, mài, cưa, mộc, vv;.

Tấm lọc 3M 2091 P100 

Tấm lọc 2091 3M (MR)  được sử dung để bảo vệ chống lại bụi và sương có hoặc không có dầu và được thiết kế cho hiệu suất lọc tối đa.

Tấm lọc 3M 2097 P100 

Bộ lọc 2097 3M (MR) được thiết kế cho việc lọc đạt hiệu quả tối đa và cơ sở dầu,của hơi hữu cơ. 3M (MR) đề nghị cho bảo vệ chống lại ozone lên đến 10 lần TLV.

 

 

pin lọc 3m

pin lọc 3m

pin lọc 3m