Danh mục sản phẩmDanh mục sản phẩm
Băng keo công nghiệp

Băng keo 1 mặt dán thùng 3M Scotch 309

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 1 mặt 3M Duct Tape 3939

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo giấy 3M 2308 30mm*50m

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 2 mặt 3M 90775

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo đóng thùng 3M 309 48mm x 100m

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 3M 600 3/4

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 1 mặt 3M Duct Tape 3900

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 1 mặt 3M Scotch Magic 810

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 1 mặt cảnh báo 3M 766

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 1 mặt che chắn sơn 3M 244

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 2 mặt 3M 93010

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ

Băng keo 2 mặt 3M 468MP

Mã SP: 3M Duct Tape 3939

Giá: Liên hệ
 

Băng keo công nghiệp

Băng keo công nghiệp

Băng keo công nghiệp